natuurkrachtig jij

Natuur, mythen en metaforen

 

Observeer jezelf, de natuur en de relatie die jij met de natuur hebt

en leer je elementen uit de natuur te vertalen naar metaforen en affirmaties

Onderdeel van de levende aarde 

Veel mensen zijn hun verbinding met de natuur uit het oog verloren en voelen niet meer dat zij onderdeel zijn van de natuurlijke wereld, onze aarde en alles wat daar leeft.  De natuur heeft een helende werking, en kan – door je er (opnieuw) mee te verbinden – helpen bij zinbeleving en het (her)vinden van zingeving, het verwerken van trauma’s en verlies, het loslaten van beperkende gedachten en het herstellen van de relatie met jezelf, je omgeving en anderen. 

Weer of geen weer…

We zijn in de natuur aanwezig, in interactie. We zullen dan ook het grootste gedeelte van de tijd buiten in de natuur praktijkopdrachten en oefeningen uitvoeren. Je kleedt je naar de weersomstandigheden van dat moment. We nemen het weer zoals het zich aandient.  Alleen bij onweer en bliksem wordt de bijeenkomst naar een andere dag verplaatst.

Natuurlijke mythen en metaforen 

In deze training bekijken we voor de hand liggende en veel gebruikte metaforen wat kritischer. Je onderzoekt hoe je creatief met mythen en metaforen kunt werken, en welke metaforen je kunt gebruiken om mensen te helpen bij de verkenning en bewustwording van hun gedachten, gevoelens en verlangens en om hen uit te nodigen tot verdieping en verbinding.

Natuur, Mythen en Metaforen bestaat uit 2 of 3 trainingsdagen:

Natuurbeleving en natuurverdieping

We onderzoeken de diverse relaties die mensen met de natuur hebben. 

We staan stil bij onze eigen relatie met de natuur en verdiepen deze relatie.

We onderzoeken de helende werking van het werken ín en mét de natuur.

Natuur in therapie en coaching

We bespreken de verschillen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ werken.

We onderzoeken het effect van de natuur op het inhoudelijke proces.

We bespreken hoe de natuur kan worden ingezet bij coaching en therapie. 

Natuur, Mythen en Metaforen

We bespreken de verschillen tussen ‘leven’ en ‘overleven’.

We kijken naar mythen, sagen en legendes uit binnen- en buitenland, die verband houden met de natuurlijke omgeving.

We vertalen natuurelementen naar metaforen en positieve affirmaties.

stil naar binnen keren en weer in beweging komen